Školení řidičů

Od 1.8.2011 platí novela zakona 247/2000 Sb. která umožňuje získat řídičům , kteří získali řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E  před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím 2008, profesní průkaz pouze na základě 35 hodin školení, bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Ustanovení § 48 zákona:

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b), avšak řidičské

V praxi se bude jednat o případy, kdy

  • řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší
  • řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu, nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce průkaz obnovit a vyměnit za nový
  • řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat práci řidiče

Naše autoškola a akreditované školicí středisko dále poskytuje:

  • pravelná a vstupní školení dle zákona 247/2000 Sb. ( jsme držitely akreditace vydané Krajským úřadem Středočeského kraje )
  • školení dle zák. 262/2006 Sb. - tzv. referentská školení
  • za naši kvalitu mluví naše reference

 

Odkazy