Skupina BE

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg
jízdní soupravy, které nespadají pod sk. B

Od18 let, žadatel je držitel sk. B

Odkazy